Experts in stakeholder engagement bij eendijkversterking

Nederland staat voor een van de grootste opgaven van dit moment: het versterken van onze dijken. Omdat dijken zo’n belangrijke rol in ons leven spelen, zijn er ook veel mensen betrokken op het moment dat een dijk gerenoveerd wordt. Er zijn allerlei soorten stakeholders, zoals omwonenden, maar ook bedrijven en recreanten. 

 Het is essentieel om alle stakeholders mee te nemen in de veranderingen in de leefomgeving op en rondom de dijk. Niet alleen omdat dit als onderdeel van de komende participatiewetgeving verplicht wordt, maar ook omdat transparante communicatie veel tijd kan besparen. Menig bouwproject heeft onnodig vertraging opgelopen doordat stakeholders te laat of onvolledig geïnformeerd werden. 

 The Imagineers zijn experts in stakeholder engagement bij dijkversterkingen. Met ons Online Bezoekerscentrum beschikt elk dijkversterkingsproject over een tool die transparante communicatie met stakeholders bevordert. De informatie in het Online Bezoekerscentrum is steeds aan te passen, waardoor het voor elke fase van het project relevant blijft. Bijvoorbeeld in de planningsfase, maar ook in de realisatiefase.

De voordelen van het Online Bezoekerscentrum

  • Bevordert het participatieproces door stakeholders op realistische, transparante en inspirerende wijze bij je project te betrekken
  • Bevat alle relevante informatie zónder de bezoeker te overspoelen met informatie
  • Geeft een realistisch beeld in elke fase van uw project
  • Op elk device 24/7 te raadplegen
  • Volledig zelfstandig is beheren met behulp van best practices en onze ervaring
  • Integratie met externe applicaties zoals: de BouwApp, Dialog en Mett

Stakeholders informeren bij een dijkversterking

In het Online Bezoekerscentrum komt al onze ervaring met het informeren van stakeholders bij dijkversterkingen samen. Wij weten precies welke informatie op welke manier getoond moet worden. Dat doen we met uiterst realistische 360 graden fotografie, waarmee de situatie vóór, tijdens en na het project transparant weergegeven wordt. Maar bijvoorbeeld ook door integratie met de BouwApp. Met onze kennis en ervaring ontzorgen we jou in het participatieproces.

Aanbesteding dijkversterking

Hoe win je de aanbesteding van een dijkversterking?

Dijkversterkingsprojecten als deze moeten vrijwel altijd aanbesteed worden. Stel dat je als bouwbedrijf meedoet aan zo’n aanbesteding, hoe zorg je ervoor dat je deze wint?

Lees alles hierover in onze blog.

Impressie

Dijkversterking Lauwersmeerdijk

In Marken wordt momenteel gewerkt aan de versterking van de dijk, een noodzakelijk project voor de komende vijftig jaar. Het eiland, gebouwd op veen, vereist specifieke aandacht om de dijk…

Dijkversterking Marken

Dijkversterking Marken

In Marken wordt momenteel gewerkt aan de versterking van de dijk, een noodzakelijk project voor de komende vijftig jaar. Het eiland, gebouwd op veen, vereist specifieke aandacht om de dijk…

Dijkversterking waterschap Noorderzijlvest

Dijkversterking Waterschap Noorderzijlvest

De Waterschappen zijn bezig met de grootste operatie sinds de Deltawerken: alle kusten en riviergebieden op orde krijgen voor de zeespiegelstijging. Een dijkversterking als deze bestaat uit 3 fases:…

Online bezoekerscentrum Dijkversterking Tiel en Waardenburg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Op 15 september is het online bezoekerscentrum geopend om als centraal informatiepunt te dienen voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg.

Wij helpen je graag om je communicatiedoelstellingen te behalen.

Peter Cupurus