In Marken wordt momenteel gewerkt aan de versterking van de dijk, een noodzakelijk project voor de komende vijftig jaar. Het eiland, gebouwd op veen, vereist specifieke aandacht om de dijk stabiliteit te geven. Naast deze dijkversterking worden ook recreatieve en natuurlijke voorzieningen geïntegreerd. Het project bevindt zich momenteel in de realisatiefase, met een geplande afronding in 2028. Het online bezoekerscentrum biedt hier een heldere en visuele informatie in over de ontwikkeling op Dijkversterking Marken. Dit is niet alleen een dijkversterking, maar ook een investering in de duurzame toekomst van Marken.

Het online bezoekerscentrum vervult een cruciale rol in de communicatiestrategie voor het dijkversterkingsproject op Marken. Het biedt een toegankelijk platform dat stakeholders aanmoedigt om op een interactieve manier, informatie te verkennen. Door visuele elementen zoals afbeeldingen te integreren, maakt het centrum complexe informatie begrijpelijker en draagt het bij aan heldere communicatie m.b.t. de werkzaamheden en plannen. De omgevingsmanager maakt gebruik van het centrum om stakeholders, waaronder eilandbewoners, de gemeente en lokale bedrijven, te betrekken en op de hoogte te houden van de voortgang en relevante details van het project. Het fungeert ook als een platform voor discussie en besluitvorming, waarbij stakeholders kunnen participeren in nog niet definitieve plannen van het project en hun feedback hierbij kunnen delen. Deze eigenschappen dragen gezamenlijk bij aan een moderne communicatieaanpak, wat resulteert in een betere betrokkenheid en begrip bij alle belanghebbenden in het dijkversterkingsproject op Marken.

Benieuwd naar meer informatie over hoe The Imagineers bijdraagt aan betere acceptatie en draagvlak? Klik hier, om de casestudy van Marken te bekijken.
Of, Klik hier, om de online projectomgeving van Dijkversterking Marken te bekijken.

Nieuwsgierig naar het Online Bezoekerscentrum?