Dijkversterking Marken

"Ik vind het een moderne manier van communiceren. Je kunt er alles vinden en we kunnen er ook steeds nieuwe informatie op kwijt."

Een interview met

Dijkversterking Marken

De dijk op Marken moet versterkt worden, zodat Marken ook voor de komende vijftig jaar beschermd blijft tegen het water. Het project bevindt zich nu in de realisatiefase en moet als alles goed gaat in 2028 klaar zijn.

Zompige veenlaag

De opgave in een notendop: een dijk bouwen die voor lange tijd robuust en veilig is, waaraan niet teveel onderhoud nodig is de komende jaren. “Het eiland Marken ligt echter op een zompige veenlaag. Dus als je daar een dijk op gaat bouwen die hoger en steviger moet worden dan nu, moet dat niet helemaal gelijk het veen inzakken. Dus je moet dan het bouwen op veen, dat is best wel een ding. Dat vraagt nogal een hoop kennis hoe dat werkt qua stabiliteit.”

Koppelkansen

“Daar zouden we eigenlijk een jaar geleden mee begonnen moeten zijn voor dijkversterking Marken, maar de aannemer had het toch enigszins onderschat. Het gaat nu goed. We zijn nu op twee plekken met proefvakken begonnen om daar te ervaren hoe het gaat met zand opbrengen. Ondertussen wordt de rest van de vorm van de dijk uitgewerkt, inclusief een aantal koppelkansen in de vorm van recreatieve functies op het eiland. Die moeten ook met de omgeving worden afgestemd.”

Stakeholders betrekken

“Als omgevingsmanager in dit team kijk ik hoe we de stakeholders bij dit proces betrekken. Dat zijn eilandbewoners, de eilandraad, de gemeente, de provincie, het waterschap, maar ook lokale bedrijfjes en horeca. Ik heb een hele lijst klanten zoals ik dat altijd noem. Ik vind het essentieel om goed te kijken voor wie we het precies doen, wie er hinder van het project heeft en hoe je daarmee communiceert.”

"Ik vind het essentieel om goed te kijken voor wie we het precies doen."

Dat kan bijvoorbeeld op de site van Rijkswaterstaat. Daar wordt uitgelegd wat het startpunt is, waarom het uitgevoerd wordt en wanneer het klaar is. “Maar voor de rest krijg je weinig informatie. Dat vind ik ook het nadeel van een traditionele website, dan kom je vooral uit op teksten met de laatste stand van zaken en de planning.”

 

Marken

Meteen geïnformeerd

“Toen zag ik het online bezoekerscentrum van een ander dijkproject, die van de Lauwersmeerdijk. Die zag ik langskomen op LinkedIn. Ik vond het zo leuk dat ik meteen geïnformeerd heb wie de maker was. Wat ik bijzonder vind aan het online bezoekerscentrum is dat het je prikkelt om op zoek te gaan naar informatie die jij aantrekkelijk vindt. Je laat mensen zelf hun weg zoeken hierin.”

"Het prikkelt je op zoek te gaan naar informatie die jij aantrekkelijk vindt."

Moderne manier van communiceren

“Ik vind het een moderne manier van communiceren. Je kunt er alles vinden en we kunnen ook steeds nieuwe informatie erop kwijt. We kunnen er keer op keer naar verwijzen als we communiceren met stakeholders. Het beeld dat je nu krijgt, daar zijn de belangrijkste stakeholders het over eens. Het is handig dat er niet veel discussie meer is. Dat vind ik wel belangrijk, maar als je iets visueel maakt, dan lijkt het alsof het er al is en dat alles al besloten is. Als er meerdere opties zijn, dan moet je heel goed uitleggen wat je laat zien.”

In gesprek

“Wij hebben namelijk ook nog elementen die nog niet helemaal duidelijk zijn. (*Wouter opent tijdens de call het online bezoekerscentrum*) Kijk bij de vuurtoren gaan we het strandje verbeteren, er komen nieuwe speeltoestellen, maar we weten nog niet precies zeker hoe het gaat worden. We zijn er nog over in gesprek met de vuurtorenbewoners en met de gemeente. We kiezen er hier daarom toch voor om een wat abstractere presentatie met een bulletlist te geven. “

 

Trots

“Ik denk ook dat het in deze fase van het project een soort stevigheid geeft, een soort trots voor dijkversterking Marken. Het zijn natuurlijk hele mooie beelden geworden. Ook voor de bewoners zelf, ik denk dat zij het ook leuk vinden om hun eiland op die manier te zien. Ik gebruik het voor communicatie met allerlei soorten stakeholders, óók ter promotie van het project onder bestuurders en politici. De start van het online  bezoekerscentrum gaf ook nieuwe energie aan mijn project en aan de medewerkers.”

"Ik denk ook dat het in deze fase van het project een soort stevigheid geeft, een soort trots."

Nieuwsgierig geworden? 

Bekijk platform

Ook een Online Bezoekerscentrum voor jouw organisatie?

Onze consultants nemen je mee in de mogelijkheden. Samen kijken we wat de beste oplossingen zijn voor jouw organisatie.