Zonnepark Meerstad Noord

De Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om dit te halen moet 30% van de energie zelf opgewekt worden. Op basis van onderzoek zijn vervolgens geschikte locaties geselecteerd. Een van die…

Dijkversterking Waterschap Noorderzijlvest

De Waterschappen zijn bezig met de grootste operatie sinds de Deltawerken: alle kusten en riviergebieden op orde krijgen voor de zeespiegelstijging. Een dijkversterking als deze bestaat uit 3 fases:…