Dijkversterking Waterschap Noorderzijlvest

“Het is de online poort tot ons project. Een inspirerende en laagdrempelige manier waarmee stakeholders in het project getrokken worden.”

Een interview met

Dijkversterking waterschap Noorderzijlvest

De Waterschappen zijn bezig met de grootste operatie sinds de Deltawerken: alle kusten en riviergebieden op orde krijgen voor de zeespiegelstijging. Een dijkversterking als deze bestaat uit 3 fases: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Het project bevindt zich nu in de tweede fase. In deze fase gebeurt er nog niets fysiek op de dijk, er wordt nog niet buiten gewerkt. Maar er gebeurt heel veel achter de schermen.

Het Waterschap is met zo’n 40 soorten stakeholders bezig om ieders eisen en belangen passend te maken. Silvia: “Er is een grote diversiteit aan stakeholders en je moet iedereen meenemen. Ik vind dat dat moet in je rol als verantwoorde overheid.

Er is wel een verschil tussen stakeholders waarmee ik echt om tafel zit en andere groepen. Dat komt onder andere voort uit de verschillende belangen. Ik praat bijvoorbeeld met natuurorganisaties over hoe we de dijk ook voor de natuur kunnen versterken. Of met horecaondernemers in de haven van Lauwersoog die klandizie willen behouden in de realisatiefase. Dit soort stakeholders zitten er dicht op.”

Informatiebehoefte

Daarnaast is er een groep die niet direct een belang heeft, maar wel mee wil denken. Dat zijn bijvoorbeeld recreanten die op de dijk komen. Hedwig: “In onze communicatieaanpak richten we ons voornamelijk op die mensen. Daar gaat het meer om informeren, mensen meenemen in wat er gebeurt en kijken waar de informatiebehoefte ligt. Hier is het stuk beleving minstens zo belangrijk als de technische informatie.”

Silvia: “Het hoofddoel van de communicatie is mensen betrekken bij het project door te laten zien wat we doen. Terwijl we de plannen uitwerken, kan het buiten lijken alsof er weinig gebeurt. Daarom geven we een blik achter de schermen. Daarnaast laten we de hele breedte van de dijkversterking zien. Het is niet een kwestie van een beetje klei erop en klaar.” 

Communicatieaanpak

Hedwig: “We hebben een communicatieaanpak waarin we verschillende middelen en kanalen inzetten om de doelen te behalen. Zo hebben we een projectpagina op de website, we maken animaties, we hebben een nieuwsbrief, we maken gebruik van social media en we hebben het Online Bezoekerscentrum. Het is een belangrijk midddel in de communicatie, hier komt alles samen.

"Het Online Bezoekerscentrum is een belangrijk middel in de communicatie, hier komt alles samen. "

Je moet mensen constant blijven triggeren om erheen te gaan. Daarom werkt het bezoekerscentrum het beste in combinatie met andere middelen. Zodra we het in de nieuwsbrief of op social delen zie je een duidelijke piek. Dat zien we in Google Analytics. Wat ik heel interessant vind om te zien is dat mensen veel langer in het bezoekerscentrum blijven hangen, dan op de reguliere webpagina. Mensen ervaren zo’n bezoekerscentrum niet als een website.”

Aantrekkelijkheid en herkenbaarheid

Je komt als bezoeker binnen op een beeld waarin je de dijk hoog vanuit de lucht overziet. Hedwig: “Dat beeld is een duidelijk uitgangspunt geweest. We willen het hele stuk dijk laten zien. Een bewuste keuze voor aantrekkelijkheid en herkenbaarheid. Omdat een heel aantal onderdelen van de dijkversterking op een specifieke locatie plaatsvinden kun je dat op zo’n foto heel mooi pinpointen.” 

Dijkversterking waterschap Noorderzijlvest

De beleving

Silvia: “Ik ben ontzettend fan van die 360-graden overzichten. Je kunt het hele gebied overzien. Bij het merendeel van de mensen kom je beter binnen met beeld. Dit maakt het Online Bezoekerscentrum de online poort tot ons project. Hiermee worden mensen het project ingetrokken. Het beeld draagt bij aan de beleving. In het bezoekerscentrum hebben we ook Waddenzeegeluiden op de achtergrond, ook bedoeld om die beleving te creëren. 

"Het beeld draagt enorm bij aan de beleving."

Het gaat niet om de technische aspecten van de dijkversterking, het gaat om de hele omgeving. We willen het gevoel geven dat je dáár bent. Het beeld draagt enorm bij aan de beleving. Zou je dat weghalen, dan zou ook die beleving weg zijn. Bovendien kan je ook nog eens makkelijk door de omgeving bewegen en zijn er allerlei interactiemogelijkheden.”

Dé toegevoegde waarde

Silvia: “Voor ons is de beleving dé toegevoegde waarde van het Online Bezoekerscentrum, want alle feitelijke informatie kun je ook ergens anders aanbieden. Maar door het zo te presenteren spreek je een grotere groep aan en blijft die groep langer hangen. We zijn er heel blij mee, want ook de feedback die we krijgen is positief.”

Hedwig: “Een ander voordeel waarom we voor het Online Bezoekerscentrum hebben gekozen is dat het laagdrempelig is en praktisch uitvoerbaar. Het ziet er goed uit, maar het is niet overdreven gelikt. Er is een mooie balans tussen beleving toevoegen en laagdrempelig houden en dat past goed bij een overheidsorganisatie.”

Nieuwe fase, nieuw bezoekerscentrum

Het project bevindt zich nu in de realisatiefase, deze nieuwe fase vraagt om een nieuw bezoekerscentrum. Omdat deze dijkversterking een van de duurzaamste ter wereld wordt, is het van groot belang dat dit thema centraal staat in het nieuwe bezoekerscentrum.

Benieuwd naar het resultaat, bekijk hier ons portfolio item.

Nieuwsgierig geworden? 

Bekijk platform

Ook een Online Bezoekerscentrum voor jouw organisatie?

Onze consultants nemen je mee in de mogelijkheden. Samen kijken we wat de beste oplossingen zijn voor jouw organisatie.