The Imagineers brengt verandering in de leefomgeving realistisch in beeld, koppelt daar informatie aan en faciliteert het participatieve proces. 

Wij hebben alles in huis om ‘morgen’ vandaag al zichtbaar te maken, van beeldvorming met 2D of 3D visualisaties, tot interactieve reizen door een virtuele wereld, waardoor er meer inzicht en begrip ontstaat.

Denk aan (snel)wegen, dijken, woonwijken, industriegebieden, zonneparken, windmolenparken en hoogspanningstrajecten. Door deze veranderingen representatief weer te geven gedurende het gehele planproces van initiatief-, haalbaarheids- tot en met de realisatiefase, dragen we bij aan meer draagvlak en verhoogde acceptatie bij alle stakeholders. 

Deze werkwijze versnelt de projecten van onze klanten, zoals projectontwikkelaars, overheden, communicatiebureaus, ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en adviesbureaus.

Zien, ervaren en begrijpen

The Imagineers combineert alle vormen van data, zoals GIS, foto’s, video’s en 3D en toont deze op één logische en begrijpelijke plek in de Planner- en gebiedsparticipatie software. Met behulp van deze software creëren we een toekomstige wereld waar context, beleving en dialoog samenkomen.

Afhankelijk van beschikbare tijd, kennis en budget bieden we diverse manieren om samen invulling te geven aan uw project. Variërend van volledig ontzorgt worden, helemaal zelfstandig werken met onze intuïtieve software of in de combinatie waarbij we in co-creatie een verdeling maken van de werkzaamheden. 

Sinds 2000 zijn wij actief in het ruimtelijk domein. Wij begrijpen daardoor als geen ander dat je voor een gedragen visie een breed publiek moet bereiken. Daarom geloven wij in een aanpak waarbij uw project online zichtbaar wordt gemaakt en zodoende door een breder publiek bekeken kan worden.

Ons doel

Initiatiefnemers en stakeholders en dan met name burgers dichter bij elkaar brengen bij veranderingen in de fysieke leefomgeving.

Ontdek in welke domeinen wij ervaring hebben

Ontdek onze projectervaring in de ruimtelijke ordening.

Windplanner

wind

Infraplanner

infra

solar

Lineplanner

line

Landplanner

land

The Imagineers logo

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Volg ons op social media