Zo win je de aanbesteding

Dijkversterking is een cruciale stap in het beschermen van laaggelegen gebieden tegen overstromingen. Het uitvoeren van een dijkversterkingsproject is echter geen eenvoudige taak. Het vergt zorgvuldige planning, technische expertise en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Vanwege de stijgende zeespiegel voert Nederland de komende jaren veel dijkversterkingen uit.

Dijkversterkingsprojecten als deze moeten vrijwel altijd aanbesteed worden. Stel dat je als bouwbedrijf meedoet aan zo’n aanbesteding, hoe zorg je ervoor dat je deze wint?

Dijkversterking Beesel en Heel

Jouw expertise

Als bouwbedrijf zijn er allerlei elementen die binnen jouw expertise vallen, zoals het daadwerkelijke bouwproces. Daarnaast bevat een aanbestedingstraject voor een dijkversterking ook allerlei elementen die niet elk bouwbedrijf zelf kan doen. Denk bijvoorbeeld aan het technisch ontwerp, maar ook vergunningen en regelgeving. Een ander element dat steeds belangrijk wordt is
stakeholdermanagement in het participatieproces.

Betrekken en informeren

Het betrekken en informeren van belanghebbenden is een cruciaal aspect van de
dijkversterkingsoperatie. Stakeholders kunnen onder meer lokale gemeenschappen, boeren,
bedrijven en milieugroeperingen zijn. Het creëren van een open communicatiekanalen, het houden
van informatieve bijeenkomsten en het adresseren van eventuele zorgen draagt bij aan het succes van het project. Het informeren van stakeholders is onderdeel van de Omgevingswet. Hoewel de wet al diverse keren uitgesteld is, is de werkwijze die bij de wet hoort bij de meeste overheden al onderdeel van het proces. Bovendien vinden veel ambtenaren het goed informeren van stakeholders
erg belangrijk.

Wanneer?

Bij The Imagineers krijgen we vaak de vraag wanneer je het beste kunt beginnen met het informeren van stakeholders. Ons antwoord daarop is simpel: zo snel mogelijk. Dijkversterkingsprojecten zoals deze bestaan vaak uit een planfase en een uitvoeringsfase. Beide fases duren doorgaans meerdere jaren. In beide fases is het van groot belang om transparant te communiceren.
Dat kost zeker in eerste instantie meer tijd, maar wij zijn ervan overtuigd dat het je op de lange termijn juist tijd oplevert. Zeker als je eenmaal in de uitvoeringsfase zit, wil je niet dat het project vertraging oplevert. En onze ervaring leert dat er nog te veel bouwprojecten zijn die vertraging
oplopen om stakeholders verkeerd of te laat geïnformeerd werden.

Partners

Om de aanbesteding te winnen is dan ook van belang dat je op zoek gaat naar partners. Partners die je kunnen helpen het gedeelte waar jouw expertise niet ligt uit handen te nemen. Bij voorkeur ga je op zoek naar partners die onderling kunnen samenwerken. Als je meerdere partners of tools hebt, die in de praktijk niet of slecht met elkaar communiceren, kost je dat veel tijd. Ontzorging is het sleutelwoord.

Cruciale elementen geborgd

Door in de aanbesteding aan te geven met welke tools en partners je samenwerkt, kan de beslissing
sneller in jouw voordeel uitpakken. Dat bepaalde cruciale elementen sowieso geborgd zijn, geeft de
aanbestedende partij het gevoel dat het project bij jou in goede handen is.

Bij The Imagineers hebben we inmiddels aan diverse dijkversterkingsprojecten bijgedragen. Meer weten? Lees onze succesverhalen van Dijkversterking Marken en Dijkversterking Noorderzijlvest.

Bekijk meer