Navigating the future

Sinds onze oprichting bijna 25 jaar geleden, werken we dagelijks aan het verbinden van belanghebbenden tijdens veranderingen in de fysieke leefomgeving. We zijn experts in het vertellen van visuele verhalen die ‘morgen’ vandaag al zichtbaar maken, van 3D visualisaties tot interactieve virtuele ervaringen, hierdoor ontstaat meer begrip en sneller draagvlak wat projecten van onze klanten versnelt.

Acht jaar geleden hebben we de strategische keuze gemaakt om vanuit ons bedrijf Windplanner software te gaan ontwikkelen om onze klanten volledig zelfredzaam, waar ook ter wereld de visuele impact van windmolens op het landschap in beeld te laten brengen. Inmiddels zijn we actief in 23 landen en is onze ‘Planner’ software uitgebreid met mogelijkheden voor zonneparken, elektriciteitsnetwerken en grootschalige batterijopslag met uitgebreide simulaties rondom slagschaduw en geluid.

Tegelijkertijd hebben we binnen The Imagineers zelfontwikkelde software ingezet om met stakeholders te communiceren, zoals ons Gebiedsparticipatie Platform, het Online Bezoekerscentrum en de beeld- en kaartgestuurde enquête.

Windplanner wordt inmiddels veel breder ingezet in de energietransitie en veel van onze Windplanner klanten maken inmiddels ook gebruik van de door The Imagineers ontwikkelde software. Het is daarom ook logisch om onze activiteiten samen te voegen en vanuit één ‘brand’ onze nationale en internationale groei verder vorm te geven. 

Vanuit The Imagineers zullen we onder het ‘label’ Geospatial Engagement Software op het gebied van sales, marketing en productontwikkeling toewerken naar één heldere en geïntegreerde propositie. Met deze transitie kunnen onze klanten in het gehele proces [van onderzoek, verkenning, planning, contractvoorbereiding tot en met de realisatie] bouwen aan een collectief geheugen rondom hun projecten. Hiermee zorgen we dat iedereen, dus ook onwetende burgers, continu op dezelfde bladzijde zit. Want als iedereen hetzelfde weet dan pas kun je toewerken naar echte participatie van meedenken en meedoen!

Onze ambitie is om een open en gebruiksvriendelijk platform te blijven ontwikkelen met maximale zelfredzaamheid en optimale integratie met externe applicaties. Gebruikers kunnen eigen content uploaden bij vraagstukken rondom energietransitie, infrastructuur, dijkversterking en nieuwbouw of door onze visualisatie specialisten laten ontwikkelen.

Ons team staat klaar om samen met onze klanten en partners te werken aan de toekomst.

Let’s shape tomorrow together.