Te gast bij de webinar van GOW! Proeftuin.

Collega Ernest Dik was 8 juni te gast als spreker bij de webinar van GOW! Proeftuin. In dit artikel delen we de belangrijkste bevindingen van de webinar over digitale participatie en integrale gebiedsontwikkeling. Tijdens de webinar hebben we een pitch gegeven hoe onze innovatieve digitale middelen en strategieën de sleutel kunnen zijn tot het creëren van acceptatie en draagvlak in de wereld van gebiedsontwikkeling.

GOW! Proeftuin Webinar

Het belang van vroegtijdige en intensieve participatie:

Ernest benadrukte het cruciale belang van het betrekken van doelgroepen in een vroeg stadium van gebiedsontwikkelingsprojecten. Aangezien de omgevingswet, dit ook steeds meer afdwingt, is het essentieel om participatie te omarmen en actief samen te werken met alle belanghebbenden. Het verminderen van koudwatervrees en het creëren van een cultuur van samenwerking vormen de basis voor succes in dit opzicht.

Innovatieve digitale communicatiemiddelen:

Een van de hoogtepunten van de webinar was de introductie van innovatieve digitale communicatiemiddelen die de betrokkenheid van burgers en stakeholders vergroten. Het gebruik van beeldgerichte communicatie, zoals interactieve maquettes en video’s, speelt een cruciale rol in het overbrengen van complexe informatie op een toegankelijke en boeiende manier. Een voorbeeld hiervan is het online bezoekerscentrum op het eiland in Sneek, dat is ontwikkeld in samenwerking met WDW en Van Wijnen.

Intregraties en het gebruik van Artifical Intelligence:

We integreren ook systemen van derden, zoals de Bouwapp, die duidelijk aangeeft wanneer mensen hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Bovendien heeft tegenwoordig iedereen wel gehoord van de opkomst van Artificial Intelligence. Met behulp van AI kunnen we gepersonaliseerde avatars creëren voor het Online Bezoekerscentrum die aanwezig zijn in de ruimte. Daarnaast maken we gebruik van text-to-speech om bijvoorbeeld mensen te verwelkomen en virtuele rondleidingen te geven. Deze ontwikkeling versterkt de betrokkenheid van stakeholders.

Partners in participatie

We zien met dit grote integrale vraagstuk, dit kunnen we niet alleen.  We werken daarin als samen als mede-initiatiefnemer met partners in participatie. Dit zijn allemaal aanbieders van professionele tooling en met ieder hierin zijn eigen expertisegebied participatie inzet.

partners in participatie

Volledige webinar

We nodigen jullie uit om de webinar te bekijken van GOW! Proeftuin; onze pitch is te zien tussen de minuten 13:53 en 25:11. Via de volgende link: [Link naar de webinar] 

Bekijk meer