Ontdek hoe Middelsee stap voor stap naar de toekomst ontwikkelt door middel van 3D

Met een Gebiedsparticipatie Platform creëer je een interactief platform. Dit is voor alle betrokken partijen bij een gebiedsontwikkelingsproject. Hiermee kunnen projectmanagers, gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden samenwerken en hiermee de voortgang van het project monitoren.

Een voorbeeld is waarbij een Gebiedsparticipatie Platform zeer succesvol is, is het project om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Provincie Gelderland wou samen met gemeente Wageningen de bereikbaarheid van Wageningen verbeteren, om bestaande wegen hiermee aan te passen. Het Gebiedsparticipatie Platform maakt deel uit van de communicatiemiddelenmix van de provincie om, hiermee omwonenden en andere belanghebbenden op verschillende momenten mee te laten denken. Want hierdoor hun kunnen ze wensen en behoeftes op te halen over het wegontwerp, natuur en landschappelijke inpassing et cetera. Respondenten kunnen heel precies op de kaart aanwijzen, om welke locaties het gaat en waarin ze aandachtspunten/ wensen willen meegeven. Zowel de input als hoe het verwerkt is in het wegontwerp wordt op een overzichtelijke, aantrekkelijke en realistische manier gepresenteerd. Hierdoor is navolgbaar hoe het wegontwerp zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Daarnaast ook op welke manier wensen en behoeften van belangstellenden worden verwerkt.

Ken je Middelsee al?

“Middelsee is de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. Geen brave nieuwbouwwijk maar een echt stuk stad met zo’n 3200 woningen. Compact opgezet, maar met veel water en groen. Met een robuuste haven en een typisch Friese waterstad als sfeerbepalers.”

Mooie woorden natuurlijk, maar hoe gaat dat er dan uit zien?

The Imagineers Holland visualiseert voor de Gemeente Leeuwarden deze nieuwe wijk in 3D. In zo’n nieuwe wijk komt infrastructurele wijzigingen en nieuwe woningen samen. Dat betekent dat er veel partijen betrokken zijn zoals; gemeente, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, makelaars en vele anderen. Om huidige en toekomstige bewoners de mooiste wijk om te wonen en te leven, te geven.

Eenduidig beeld versnelt de samenwerking.

Al die partijen hebben hun eigen belangen, fasering en prioriteiten. Zetten hun eigen bril op in dit project. Een eenduidig en realistisch beeld helpt dan om partijen samen te brengen en de schouders er onder te zetten. Maar vooral ook om de huidige bewoners mee te nemen in de fasering en de ontwikkelingen en toekomstige bewoners hun nieuwe woonplek te laten zien in 3D.

Het platform ondersteunt het fysieke bezoekerscentrum en wordt door de gemeente Leeuwarden zelf onderhouden. Informatie kan direct aangevuld en gewijzigd worden wanneer er weer een stap is gezet. Daardoor is iedereen op hetzelfde moment weer op de hoogte en kan het tijd- en plaats onafhankelijk bekijken.

Jordi Mijnheer

Jordi Mijnheer van het projectbureau De Zuidlanden werkzaam voor de wijk Middelsee in Leeuwarden, geeft aan:

Met de realistische visualisatie kunnen we stap voor stap de ontwikkeling van Middelsee laten zien in 3D. Het is een waardevolle aanvulling omdat men kan zien hoe het gebied eruit komt te zien, en dat in een 3D vertaling. We zetten nu gezamenlijk stappen om een Online Bezoekerscentrum te realiseren waar we informatie kwijt kunnen die interessant is voor zowel bestaande bewoners en als voor toekomstige bewoners. Wij vinden het platform van The Imagineers waardevol en een aanvulling op de middelen die wij al hebben. Stap voor stap ontwikkelt Projectbureau De Zuidlanden/Middelsee van beeld naar realiteit met The Imagineers.

Middelsee in 3D

Benieuwd naar meer inzichten van Middelsee? Klik dan hier!

Wil jij dit ook?

Wil je nieuwe en bestaande bewoners van een nieuwbouwwijk betrekken in de voortgang en samen de juiste stappen zetten? Dan helpt een realistische en waarheidsgetrouwe visualisatie en een platform waar je in gesprek kunt gaan zoals we dat vanuit The Imagineers hebben gedaan voor het project Middelsee.

Wil je meer weten over de mogelijkheden vanuit ons platform?

Klik hier om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bekijken

Bekijk meer