Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?

Of mail | bel
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

ABR in beeld

Met ons Gebiedsparticipatie Platform kunnen betrokkenen makkelijk en snel meedenken met de verdere ontwikkeling van het ABR.

Ontwerpproces:

In het project om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren is het Gebiedsparticipatie Platform succesvol toegepast. Het platform is een communicatiemiddel van de provincie Gelderland om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij het wegontwerp, natuur en landschappelijke inpassing. Door de input van respondenten op de kaart aan te geven en op een overzichtelijke, aantrekkelijke en realistische manier te presenteren. Kon het schetsontwerp continu worden aangepast en verbeterd om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de omgeving. Het Gebiedsparticipatie Platform heeft dus geleid tot waardevolle input die kon worden meegenomen in het ontwerpproces en hiervoor zorgde voor acceptatie en draagvlak onder zowel inwoners als stakeholders.

Succesvol communicatiemiddel voor omgeving:

Het succes van het platform is te danken aan het feit dat het communicatiemiddel op verschillende momenten in het proces is ingezet, waardoor omwonenden en belanghebbenden continu betrokken bleven. Het platform heeft een interactieve kaart waarop mensen precies konden aangeven welke locaties en wensen ze hadden. Daarnaast werd de input op een begrijpelijke manier gepresenteerd, wat hielp bij het begrijpen van de ontwerpprocessen. Op deze manier kon de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen samenwerken met de omgeving om een succesvolle oplossing te vinden voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen. Het Gebiedsparticipatie Platform kan daarom als een voorbeeld dienen voor andere projecten waarbij participatie van de omgeving belangrijk is en daarnaast het creëren van acceptatie en draagvlak.

Wil je meer weten over deze case van ABR in beeld om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren d.m.v. het Gebiedsparticipatie Platform?
Ga dan naar ons geschreven blog

of ga via de Link naar de omgeving die ABR voor deze case gebruikte:
https://www.abrinbeeld.nl/

 

Ben je daarnaast ook benieuwd wat het Gebiedsparticipatie Platform voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons om de mogelijkheden te bespreken voor jouw project om ook voor acceptatie en draagvlak te zorgen.

Meer weten over het Gebiedsparticipatie platform?