Stroom voor 50.000 huishoudens
De Rijkswaterstaat onderzoekt in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’ hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking. Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ maakt deel uit van dit pilotprogramma. Hierbij toetst het Rijk de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37: een traject van 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Langs het traject kan een zonnepark geplaatst worden dat stroom opwekt voor 50.000 huishoudens. 

Beeld van mogelijke situatie
Om betrokkenen een indicatie te geven van de omvang van het zonnepark, maakten wij een visualisatie op basis van een bestaand ontwerp voor de zonneroute. We zetten onze 3D-camera op exact dezelfde positie als het ontwerp neer en pasten de foto’s zo aan dat de lijnen en aangegeven posities precies overeenkomen met de werkelijkheid. Hierdoor kregen stakeholders vanaf verschillende plekken op de A37 een beeld van de mogelijke situatie en konden zij een gefundeerde mening vormen. 

Duidelijke en eerlijke informatie
De visualisaties integreerden wij in het Gebiedsparticipatie Platform. Dit is een visuele tool waarin wij de complexe projectinformatie toegankelijk maakten door middel van passende, interactieve visualisaties en kaartmateriaal. Door met duidelijke en eerlijke informatie naar buiten te treden, brachten wij initiatiefnemers en onwetende burgers dichter bij elkaar. 

Link naar de omgeving, klik hier. Wilt u weten wat wij voor uw project komen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over het Gebiedsparticipatie platform?