A8-A9 Noord holland

Verbinding A8-A9

Verbinding A8 & A9

Participatie bij de verbinding tussen A8 en A9. Het realiseren van de Verbinding tussen A8 en A9 is een complex proces dat verschillende belanghebbenden en aspecten omvat. Een belangrijk aspect dat hierbij naar voren komt, is de Stelling van Amsterdam. Deze monumentale verdedigingsring is van grote historische waarde en moet daarom zoveel mogelijk beschermd worden. Het Landschapsplan voor de Verbinding van A8-A9 is dan ook gericht op het minimaliseren van de impact op de Stelling van Amsterdam.

Om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden bij het project betrokken zijn, heeft de Provincie Noord-Holland besloten om een participatieproces op te zetten. Het doel van dit proces is om de betrokkenen te informeren over de voorgenomen plannen en hun mening te horen over het project. Hierbij is het van groot belang om de complexe informatie rondom het Landschapsplan op begrijpelijke wijze te communiceren.

Realisatie verbinding A8 &A9

Om dit te realiseren heeft de Provincie Noord-Holland de hulp ingeroepen van experts op het gebied van participatie en communicatie. Met behulp van een digitaal Gebiedsparticipatie Platform is het mogelijk om op een interactieve manier informatie te delen en betrokkenheid te creëren. Op dit platform worden de mogelijke maatregelen en ontwerpkeuzes inzichtelijk gemaakt met behulp van realistische bolfoto’s en informatiepunten.

Het digitale platform is inmiddels gerealiseerd en zal medio december 2021 worden gelanceerd. Op deze manier hoopt de Provincie Noord-Holland alle belanghebbenden goed te informeren en te betrekken bij het project. Door op deze manier participatie te creëren, wordt er rekening gehouden met de belangen van alle betrokken partijen en wordt het draagvlak voor het project vergroot.

Link naar de omgeving:

Afronding Landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9

Wil je voor jouw project ook participatie creëren, neem dan contact met ons op!