Het Ecopark de Wierde bij Heerenveen wordt uitgebreid en om dit te visualiseren zijn wij gevraagd door Renate van Opzeeland van Omrin. Het park fungeert als een toonbeeld van circulaire economie en biedt een scala aan voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op het minimaliseren van afval, het maximaliseren van recycling en het stimuleren van milieubewustzijn. Met innovatieve faciliteiten, educatieve programma’s en een sterke nadruk op duurzame ontwikkeling, is het een inspirerende plek die bezoekers uitnodigt om een duurzame toekomst te ontdekken.

Voor twee informatiebijeenkomsten in december 2023 hebben wij het Gebiedsparticipatieplatform neergezet om op maaiveldniveau de veranderingen inzichtelijk te maken. Ook hebben we een animatie gemaakt waardoor de fasering in zes stappen inzichtelijk wordt. Beide uitingen maken gebruik van dezelfde kaartlaag en 3D informatie zoals gebouwen en beplanting.

Deze bijeenkomsten werden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden om hen op de hoogte te stellen van de plannen zoals door de landschapsarchitect was geschetst. Ook konden belangstellenden de omgeving in Virtual Reality bekijken om zo een nog beter beeld te krijgen van het toekomstige Ecopark.

Als ik het Gebiedsparticipatieplatform een cijfer mag geven is dat een 9. Daarbij hebben de visualisaties ons ook erg geholpen om het te presenteren.

Renate van Opzeeland

Omrin (Locatie en omgevingsmanager)

Meer weten over het Gebiedsparticipatie platform?

Logo The Imagineers
Volg ons op social media