Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Over een totale lengte van 12 kilometer waren ingrijpende veranderingen nodig om het toenemende verkeer te kunnen opvangen. Het behoeft geen uitleg dat dit een intensief proces is met veel gevolgen voor stakeholders en forenzen.

Goede communicatie met stakeholders in dit soort trajecten is de sleutel tot succes. Want: informatie en dialoog helpen in het creëren van draagvlak en het voorkomen van misverstanden en conflicten. Dat draagt bij aan een soepel proces.

Daarom werden wij vroeg in het proces al gevraagd mee te denken.

Bijzonder aan dit traject was dat we al in een heel vroeg stadium aan de tekentafel zaten. Met onze tools hebben we verschillende scenario’s kunnen uitwerken in waarheidsgetrouwe visualisaties die de impact exact in beeld brachten. Dit maakte dat de gesprekken steeds dezelfde uitgangspunten hadden; er was geen ruis meer over wat de impact zou inhouden. Dat was gewoon zichtbaar.

We hebben in dit proces steeds korte lijnen aangehouden met onze opdrachtgever, zodat we van elke wijziging op de hoogte waren. Dit vertaalden we dan gelijk door. Uiteindelijk hebben we een visualisatie op kunnen leveren die de definitieve plannen voor iedereen beschikbaar maakte.

Een voorbeeld hiervan zijn de opgeleverde maquette en MapTable in juni 2023. We hebben ervoor gezorgd dat on- en offline participatie samenkomen in Groningen dankzij de implementatie van de MapTable en de maquette in het informatiecentrum van Ring Zuid Groningen. Dit was in opdracht van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.  The Imagineers heeft de succesvolle oplevering van de MapTable verzorgd, een innovatieve tool die de brug slaat tussen interactieve gebiedsparticipatie en moderne technologie.

De MapTable vormt de perfecte mogelijkheden tussen on- en offline, waardoor we in staat zijn om de content van het Gebiedsparticipatie Platform direct te presenteren. Dit omvat niet alleen tekstuele informatie, maar ook foto’s van de daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor kunnen we gedetailleerde voortgangsrapportages genereren en alle betrokkenen en stakeholders actief betrekken bij de ontwikkelingen rondom het project Aanpak Ring Zuid Groningen.

Resultaten:
De visualisatie werd geïntegreerd in de projectwebsite en gekoppeld aan de content. Elke inwoner of andere geïnteresseerde kan nu met een paar klikken precies zien wat waar gaat gebeuren en hoe dat er uit komt te zien.

Klik hier om de omgeving te bekijken. Bent u benieuwd wat The Imagineers kan doen om uw project meer draagvlak en acceptatie onder stakeholders kan creëren? Neem dan contact met ons op.

Peter Cupurus