Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen?

Of mail | bel
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

RES Noord Veluwe

De provincie Gelderland en de gemeenten van de Noord-Veluwe, waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Liander werken samen aan de energietransitie van Noord-Veluwe.

Hun doel is om in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit in eigen regio op te wekken via zonne- en windenergie, oftewel duurzame energie opwekken. Hiermee verlagen ze de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. Hiervoor is in samenwerking met 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit Noord-Veluwe een conceptplan gemaakt.

Om dit concept plan te toetsen, heeft de RES Noord-Veluwe aan The Imagineers gevraagd om een interactieve kaartgestuurde enquête te creëren om de inwoners mee te nemen in de zoekgebieden om mogelijk duurzame energie op te wekken. Ook kunnen de inwoners in de enquête hun mening geven over de zoekgebieden en de varianten.

De doelstelling van de RES Noord-Veluwe is om de inwoners te informeren en te betrekken bij de eerste varianten en concepten aangaande de duurzame energie opwekken van zon en wind in de regio.

Op het platform hebben de inwoners een waardering gegeven op basis van een vijfpuntsschaal aangaande ieder zoekgebied. Daarnaast konden de inwoners ook het cijfer beargumenteren middels een tekstuele toelichting. Door deze wijze van bevragen haalde de RES Noord-Veluwe zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens op. Deze gegevens zijn later gefilterd op basis van postcodegebied om de eventuele verschillen te analyseren.

 

Resultaten:
In totaal hebben 1438 inwoners uit de regio gereageerd op de enquête. Uit de resultaten is bijvoorbeeld gebleken dat er een sterke voorkeur is om binnen een aantal zoekgebieden zon- en/of windenergie te ontwikkelen. Er was ook een sterke voorkeur om zo projecten te ontwikkelen op bedrijventerreinen, in de dorpen/steden, langs de snelweg, op defensieterreinen en in het buitengebied. Er was echter geen draagvlak om zonneprojecten te ontwikkelen in de natuur- en veenweidegebieden. Deze resultaten zijn door de RES Noord-Veluwe zelf geanalyseerd.

 

"In het RES project energienoordveluwe.nl heeft de visualisatie van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie goed gewerkt bij onze consultatieronde van inwoners. De gegeven scores en argumenten hebben ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Daarmee kunnen we duidelijke keuzes maken in de uitwerking van onze energiestrategie."

 

Marjolijn van Stuijvenberg   (Communicatieadviseur voor bovenlokale samenwerkingsverbanden en projecten)

 

 

Klik hier, voor link naar de omgeving. Bent u benieuwd hoe ons platform uw project kan helpen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over het Gebiedsparticipatie platform?