The Imagineers brengt jouw abstracte project inzichtelijk in beeld

Of mail | bel
ronald@theimagineers.com
+31 5 15 43 92 30

3D Model: Polquhanity to Tongland

Samen met MVGLA maakten we een interactief 3D-model dat de landschappelijke impact van bovengrondse transmissielijnen toont.

Onze techniek maakt het mogelijk om dát te visualiseren wat er nog niet is. En dan niet zomaar in een platte afbeelding. Nee: 3D Model en interactief. Zodat een nieuwe situatie ook echt doorleefd kan worden. Zo echt mogelijk.

Impact visueel gemaakt

Onze partner Marc van Grieken kent als landschapsarchitect alle uitdagingen die er komen kijken bij het uitdenken, opzetten en uitvoeren van nieuwe projecten. Helemaal als de aanpassingen veel impact hebben op het landschap. Hij gebruikt onze visualisatietechniek om die impact in kaart te brengen en de dialoog aan te kunnen gaan met belanghebbenden. Bijvoorbeeld in opdracht van de Scottish Power Energy Networks (SPEN).

Vijftig kilometer transmissielijnen

Vanuit zijn bedrijf MVGLA ging Marc een partnership aan met The Imagineers om zo een interactief 3D model te realiseren van hoe 50 kilometer bovengrondse transmissielijnen impact hebben op het landschap. Deze 132 kv lijnen zouden geplaatst moeten worden tussen Polquhanity en Tongland in Zuid-Schotland en verbinden dan drie hulpstations en twee waterkrachtcentrales.

3D, interactief en Virtual Reality

Met behulp van 3D boom data en twaalf zogenaamde bolfoto’s (spherical photography rendered images) konden we dit project samen visueel maken op een manier die niet alleen voor het team van ingenieurs heel behulpzaam is, maar ook de lokale bevolking helpt in de dialoog over de impact van dit project.

Draagvlak is alles

Een gedegen draagvlak voor high-impact projecten betekent veel voor het proces. Lokale bewoners en andere belanghebbenden al heel vroeg in het proces concreet kennis laten maken met de kaders en consequenties van de aanstaande veranderingen, geeft draagvlak een vruchtbare bodem. De betrokkenheid groeit, aannames nemen af en de dialoog draagt bij aan minder weerstand. In het geval van dit project zien we daar mooie resultaten van.
Tijdens de plaatselijke bijeenkomsten kunnen locals door middel van Virtual Reality een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de situatie straks en ook aangeven welke knelpunten zij ervaren. Dat kan door het projectteam weer worden meegenomen in het finetunen van de plannen.

Win-win-win als je het ons vraagt. En daar zijn we dus best trots op.