Het projectbureau Noordzeekanaalgebied heeft The Imagineers gevraagd om een visualisatie te maken van haar toekomstplannen. Het gebied heeft de komende decennia grote uitdagingen op het gebied van infra, energietransitie en verduurzaming. In het Noordzeekanaalgebied werken overheden en het bedrijfsleven al vele jaren samen aan de grote opgaven wat gevat wordt in een ontwikkelperspectief. Ieder jaar organiseert het projectbureau een congres waar alle stakeholders bij elkaar komen om te reflecteren en vooruit te kijken. Op het NZKG-Jaarcongres van 10 november 2023 werd het ontwikkelperspectief toegelicht aan geïnteresseerden. Daarna wordt de koers verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en een regionale investeringsagenda door regio en Rijk.

Wij hebben deze koers gevat in een animatie die als kickoff dient van het congres en ook daarna een centrale plek krijgt binnen de communicatie van het projectbureau. Met het aangeleverde tekst script hebben wij eerst een beeld scenario gemaakt waarna iedere scène afzonderlijk in 3D is opgebouwd. Met diverse partners zoals de gemeente Amsterdam en Tata Steel hebben we nieuwe 3D modellen ontvangen om de toekomstige situatie te visualiseren.

Er is ook een Engelstalige versie. Bekijk die hier.

Het zicht begint vanaf de Noordzee; dit past het beste bij het aanzicht van waaruit de klant het wil beschrijven. Hierna volgt een fly-through door het gebied waarbij met behulp van iconen en vlakken de opgaven oplichten rond een gezondere leefomgeving en een nieuwe energie-infrastructuur. 

Het resultaat is een vier minuten durend filmpje dat alle plannen omhelst. Hierin worden door middel van kaartlagen de verschillende onderdelen uitgelicht.

NOVEX gebied

Het Noordzeekanaalgebied is een van de 16 aangewezen gebieden onder de paraplu van NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra). Dit zijn gebieden die als gevolg van de nationale opgaven worden herbestemd en/of ingrijpend worden heringericht. Voorbeelden daarvan zijn de Regio Schiphol, de Rotterdamse Haven en ook het Noordzeekanaalgebied tussen IJmuiden en Amsterdam.

Het doel van bovenstaande visie is om samen met het programma Mooi Nederland te komen tot uitvoering en zo nodig aanscherping van de nationale omgevingsvisie.

William Stokman (Projectleider NOVEX-NZKG)

Programmabureau Noordzeekanaalgebied

Programmabureau Noordzeekanaalgebied

“Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking en het eindproduct van The Imagineers.

Honderd pagina’s Ontwikkelperspectief samengevat en 3D-verbeeld in een video van 4 minuten. The Imagineers hebben alle verwachtingen waargemaakt!”

Techniek

We hebben de visual twin wereld opgebouwd in Unreal in combinatie met Cesium. Hierdoor kunnen we snel een 3D wereld opzetten inclusief photogrammertry, terrein en gebouw data. De aangeleverde kaartlagen van diverse partners in Adobe Illustrator konden ook eenvoudig worden ingelezen. Enkele video nabewerkingen zijn tot slot in Adoe After Effects toegevoegd.

In samenwerking met: 

Voice-over: Buro20

Muziek: Metafoor Media

Meer weten over de Visual Twin oplossing?

Logo The Imagineers
Volg ons op social media