Middelsee is een nieuwe duurzame wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. Deze nieuwe wijk krijgt maar liefst 3200 woningen, welke nog in ontwikkeling zijn. De eerste woningen worden gebouwd in Havensted en Wetterstêd. Ook wordt er nagedacht over thema’s zoals aardgasvrij wonen, duurzaamheid, en nieuwe woonvormen.

Middelsee is compact opgezet als duurzame wijk, maar wel met veel water en groenvoorzieningen. Om alle aankomende veranderingen te communiceren met de omgeving, is het Gebiedsparticipatie Platform ingezet. Binnen dit platform zijn veranderingen gevisualiseerd in een 3D omgeving. Hierbij zijn verschillende informatiebronnen toegevoegd zoals animatievideo’s, afbeeldingen, en tekst.

Naast de toekomstige veranderingen in de leefomgeving, zijn ook de huidige en oude situatie in beeld gebracht door The Imagineers. Hierbij kunnen bezoekers een eerlijk beeld vormen van de aankomende ontwikkelingen.

Link naar de omgeving:

https://middelsee.ik-doe-mee.nl/

Wilt u ook visuele beeld inzetten en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier om contact op te nemen van onze adviseurs.

Meer weten over het Gebiedsparticipatie platform?