Proces van visualiseren, in opdracht van de combinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. mochten wij van The Imagineers een Gebiedsparticipatie platform voor de dijkversterking bij Beesel en Heel inrichten.

De dijkversterking bij Beesel en Heel is een belangrijk project om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. De dijken in dit gebied beschermen het achterland tegen overstromingen, maar waren niet meer voldoende opgewassen tegen de stijgende waterstanden als gevolg van klimaatverandering. Om deze reden zijn de dijken versterkt en opgehoogd.

De gebiedsparticipatie was een belangrijk onderdeel van dit project. Het was belangrijk dat de bewoners van het gebied betrokken werden bij de plannen en inzicht kregen in de impact van de werkzaamheden op hun omgeving. The Imagineers heeft hiervoor een Gebiedsparticipatieplatform ontwikkeld. Op dit platform konden bewoners de locaties bekijken zoals ze er nu uitzien en hoe ze eruit zullen zien na de dijkversterking. Dit gaf bewoners een realistisch beeld van de veranderingen die in hun omgeving zouden plaatsvinden.

De plannen voor de dijkversterking waren gericht op het behouden en versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van het gebied. Dit werd gedaan door gebruik te maken van gebiedseigen landschapselementen en inheemse boomsoorten. Door de dijkversterking op deze manier uit te voeren, wordt de natuurlijke schoonheid van het gebied behouden en versterkt.

Het Gebiedsparticipatieplatform met de visualisaties was een belangrijk middel om de bewoners te betrekken bij de plannen voor de dijkversterking. Door dit platform kregen bewoners een goed beeld van de veranderingen die zouden plaatsvinden en konden ze hun feedback en suggesties geven. Dit droeg bij aan een succesvolle en breed gedragen uitvoering van het project.

Als The Imagineers zijn we blij dat we hebben kunnen bijdragen aan dit belangrijke project d.m.v. het proces visualiseren. We geloven dat gebiedsparticipatie essentieel is bij het uitvoeren van grote infrastructurele projecten. Door de bewoners te betrekken bij de plannen, kan er rekening worden gehouden met hun wensen en zorgen en kan het project uiteindelijk succesvol worden uitgevoerd. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze werkwijze en mogelijkheden, dan kunt u altijd een afspraak maken en onze contactpagina bezoeken.

Het Gebiedsparticipatieplatform met de visualisaties zijn hier te bekijken: https://lnkd.in/eQ9fX4u4

Benieuwd naar onze werkwijze en mogelijkheden voor het proces van visualiseren, plan dan gerust een afspraak in en bezoek onze contact pagina.

Nieuwsgierig naar het Online Bezoekerscentrum?