We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Beeldgestuurde participatie bij gebiedsontwikkeling

Wind- en zonnepark projecten zijn vaak controversieel vanwege de mogelijke effecten op de leefomgeving, maar ook andere verandering in de fysieke leefomgeving zorgt voor weerstand bij de stakeholders.

Wind- en zonnepark projecten zijn vaak controversieel vanwege de mogelijke effecten op de leefomgeving, maar ook andere verandering in de fysieke leefomgeving zorgt voor weerstand bij stakeholders. Het visuele effect is een van de belangrijkste reden voor publieke oppositie. Wanneer visuele effecten niet vroegtijdig worden gecommuniceerd, zullen stakeholders hun eigen ideeën over de voorgenomen verandering creëren. Dit kan leiden tot eigen (meestal overdreven) visualisaties/beeldvorming. Een planningsproces met een open publieke discussie over onder andere de visuele effecten kan bijdragen aan toekomstige acceptatie plannen in de fysieke leefomgeving. Dit kan helpen om het begrip van en het vermogen van belanghebbenden om te reageren op planning kwesties te verbeteren. Deze aanpak sluit aan bij het doel van de omgevingswet.

 

Door de toekomstige invoering van de omgevingswet is de participatie met de omgeving een voorwaarde. Bij de regionale energiestrategie (RES) moet er bijvoorbeeld door de inwerkingtreding van de omgevingswet in het RES-proces vaker en eerder een plan-m.e.r.(milieueffectrapportage) worden uitgevoerd. Maar hoe zorg je voor een goed participatieproces tijdens deze fase?

 

Er is vaak een grote kloof tussen de kennis die nodig is om deel te nemen aan een planningsproces en de huidige kennis van stakeholders. Het is belangrijk om de stakeholders op een eenvoudige wijze te tonen hoe het planningsproces verloopt en duidelijk te maken hoe lokale stakeholders gedachten, opmerkingen, suggesties, zorgen en steun kunnen bijdragen. 

 

Inzet kwalitatief hoogwaardige visualisaties

Om een duidelijk beeld te geven van de visuele effect op de leefomgeving is het belangrijk dat de gevisualiseerde elementen levensecht lijken. Het is belangrijk dat bewoners en andere stakeholders de (potentiële) windturbines vanuit hun achtertuin kunnen bekijken en herkenbare landschappelijke kenmerken in relatie tot de voorgenomen plannen herkennen. Met deze informatie is het mogelijk om een ​​goede dialoog met je stakeholders te creëren.

 

Zorg ervoor dat de stakeholders mee kunnen denken in het proces door ze te betrekken bij de ontwerpkeuzes en laat ze mee beslissen, maar geef hierbij ook de voor- en nadelen van iedere variant aan. Maak visueel hoe de scenario’s van elkaar verschillen en hoeveel visuele impact deze scenario’s mogelijk gaan hebben. Analyseer voor welke variant/scenario het meeste draagvlak is en communiceer de resultaten richting de omgeving.

Voorbeeldvariant 1: kleine windturbines

Voorbeeldvariant 2: grote windturbines

 

Lessons learned

Op basis van “lessons learned” hebben wij de volgende adviezen, die kunnen zorgen voor minder weerstand bij stakeholders:

 

  • De stakeholders (of een groep afgevaardigden van de stakeholders) gezamenlijk betrekken in een vroege fase bij het proces.
  • In een vroegtijdige planningsproces kan (potentiële) weerstand en zorgen in een vroege fase in kaart gebracht worden en kan de initiatiefnemer hier ook op anticiperen.
  • Combinatie van online en offline participatie inzetten, zodat een brede groep stakeholders betrokken wordt.
  • Zorg dat jouw stakeholders weten waar ze de informatie over het project kunnen vinden en dat deze informatie begrijpelijk in “jip en janneke” taal is beschreven.
  • Combineer tekst met visuele elementen zoals kaartlagen, visualisaties, video’s en andere afbeeldingen bijvoorbeeld door het visualisatie standpunt te tonen op de kaart.
  • Zorg voor 360 graden fotografie zodat stakeholders rond kunnen kijken en ook deze beelden in VR kunnen bekijken.
  • Voorkom het ‘best bewaarde geheim’ door te zorgen voor maximale on- en offline zichtbaarheid door inzet van marketing en communicatie, zodat de omgeving op de hoogte is en wordt gehouden van het plan/project. 
  • Zorg voor een ‘collectief geheugen’ door volledig en actueel te zijn / blijven gedurende het hele proces van start tot einde. 

Bronvermelding:

[1] Hoff, E.T., Bjørnsrud, P., Maurset, M. “Virtual Reality models as a tool to present visual impacts of transmission lines” (2018).

[2] Downes, M., Lange, E. ” What you see is not always what you get: A qualitative, comparative analysis of exante visualizations with ex post photography of landscape and architectural projects” (Landscape and Urban Planning 142 (2015) 136 – 146).