We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Gebiedsontwikkeling versnellen Energietransitie

In de energietransitie is het belangrijk dat burgers betrokken zijn bij het inrichten van het landschap voor energie opwek met zon en wind. Burgerparticipatie is noodzakelijk bij de energietransitie en wordt ook een voorwaarde door de omgevingswet. Dit gaat ook steeds meer een harde voorwaarde zijn in aanbestedingen, tenders en projecten.

Gebiedsontwikkeling versnellen in energie transitie! Vandaar dat wij onze kennis en ervaring om toekomstige gebiedsontwikkelingen te visualiseren combineren met de mogelijkheid om te participeren. Drie belangrijke stappen die we hier kort toelichten.

Stap 1. Verzamelen alle ideeën op relevante locaties direct op de juiste plek in het gebied met de burgers; met onze ” plaats een pin”.

Een mooi voorbeeld is: https://lnkd.in/eWcYZUn4

Stap 2. Maak op basis van de ideeen een aantal eerste schetsen van het gebied, definieer de zoekgebieden. Hiervoor is onze Windplanner een hele handige tool, voor windmolens maar ook andere objecten kunnen we hier in plaatsen.

Stap 3. Visualiseer de gekozen gebieden en leg deze voor aan de stakeholders. Onze visualisaties zijn realistisch op basis van geo-databronnen. Dat kunnen we op verschillende manieren doen; bolfoto, 2D, 3D etc. Dus geen gewenst of gestuurd plaatje maar de echte realiteit, met als enige verschil dat het er in werkelijkheid nog niet staat. We plaatsen de beelden ook in een Online Bezoekerscentrum waar je ook nog meer aanvullende informatie rondom het project kunt plaatsen.

Trots zijn we op het voorbeeld van: https://lnkd.in/eerx9vci

Dit verkort de doorlooptijd van een project. Iedereen wil graag snel duidelijkheid hebben en met de beste visualisaties lukt dat ook.

We vertellen je er graag meer over de gebiedsontwikkeling, neem contact met ons op!


Versnellen van de energietransitie