Samenwerken voor innovatie: Hoe wij samen met studenten de beleving van onze producten verbeteren

Door: Martin Halbersma

Bij The Imagineers werken wij graag samen met andere bedrijven, instellingen en scholen. Met die laatste groep hebben wij een mooie samenwerking met de NHL Stenden in Leeuwarden, en hebben wij het afgelopen semester (sept 2022 / januari 2023) samen met 2 groepen studenten van de Communicatie en Multimedia Design (CMD) opleiding de wereld van de Digitale Twins mogen ontdekken.

De achtergrond:
Wij kunnen alles visueel tot leven brengen. Met behulp van de nieuwste technieken proberen wij onze stakeholders dichter bij elkaar te brengen door het eerlijke (met voorkeur realistische) beeld te presenteren van veranderingen in de fysieke leefomgeving.

Wij denken graag vooruit, willen innoveren en kijken in de digitale wereld om ons heen naar mogelijkheden om onze producten mooier, interessanter, slimmer en duidelijk te maken. 1 Van die mogelijkheden is Visual Twinning: een digitale, interactieve omgeving die het verhaal van onze klant vertelt. Wat dit verhaal precies is hangt van de klant af, maar veelal zijn dat veranderingen die plaatsvinden in de leefomgeving.

We kwamen uit bij Unreal Engine: een pakket dat ons de mogelijkheden geeft om onze projecten naar een hoger (mooier, sneller, duidelijker) en interactiever niveau te tillen. Maar daar kwam ook een vraag bij: hoe moeten we dit gaan aanpakken? Het uitzoeken hiervan, toepassingen vinden en ideeën bedenken kost tijd. En daarom hebben we deze vraag bij de CMD studenten neergelegd:

Hoe maken we een Digital Twin levendiger, bij vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling, zodat potentiële gewijzigde situaties meer tot de verbeelding spreekt, waardoor de herkenning vergroot wordt?

De vraag:
9 studenten, onderverdeeld in twee groepen, toonden zich enthousiast om deze vraag voor ons te beantwoorden. Dus we gaven ze twee verschillende opdrachten mee:

Aan groep 1: Maak een interactief Online Bezoekerscentrum.
Aan groep 2: Bedenk een fictief project in de ruimtelijke ordening en voeg hier interactiviteit en levendigheid aan toe.
Er waren enkele aandachtspunten:

  • De omgevingen moeten levendig zijn
  • De omgevingen moeten interactief zijn
  • Het project moest worden opgezet op basis van Unreal Engine.

De invulling, de manier waarop en de aanpak waren vrij aan de studenten.

Samenwerking:
Vanuit mijn rol als stagebegeleider was ik voor de studenten de contactpersoon binnen The Imagineers. Ik begeleidde de contactmomenten, beantwoorde hun vragen, gaf feedback en vertaalde de wensen vanuit het bedrijf. Wat hieruit volgende was een, vanuit beide kanten zo ervaren, leuke en leerzame samenwerking. Het feit dat wij als bedrijf bekend zijn met de digitale wereld, moderne technieken en het ontwikkelen van digitale producten maakte de communicatie er voor beide partijen makkelijker op. Wij zijn bekend met de gebruikte terminologie en snappen de manier hoe projecten opgezet worden. Tegelijkertijd vormde het een extra uitdaging voor de studenten. Omdat wij zo bekend zijn met de digitale wereld legden wij de lat voor hen extra hoog, waardoor wij soms behoorlijk kritisch konden zijn.

Hoewel de samenwerking uiteindelijk goed is verlopen, liep 1 van de groepjes door miscommunicatie tegen een motivatieprobleem aan. Dit resulteerde in flinke discussie waar ook de docenten als bemiddelaar bij betrokken zijn geweest. Het incident heeft er wel voor gezorgd dat de samenwerking het tweede deel van de periode beter verliep, en de groep studenten hebben zich heel goed herpakt om alsnog als resultaat een mooi eindproduct neer te zetten.

Resultaat:
Het resultaat is tweeledig te noemen.
Ten eerste hebben wij, als bedrijf, mooie en nieuwe inzichten en ideeën gekregen welke wij uiteindelijk kunnen gaan toepassen in onze producten. We hebben meer inzicht gekregen in de (on)mogelijkheden en welke uitdagingen nog voor ons liggen. Daarnaast heeft de nauwe samenwerking met CMD onze banden met de opleiding versterkt.

De studenten hebben aangegeven dat, door ze uit te dagen op de manier zoals we dat deden, hun kennis en enthousiasme voor Unreal Engine zeker gegroeid is. Daarnaast geldt voor de ene groep studenten dat er een goed leermoment was hoe belangrijk goede communicatie met je klant is.

Eindproducten:
Beide groepen hebben uiteindelijk een mooi eindproduct weten op te leveren waar wij, zoals gezegd, kennis van nemen om eventueel toe te passen in onze eigen producten. Het eerste eindproduct is een bezoekerscentrum en het tweede eindproduct is een ruimtelijke ordening, hieronder zijn ze visueel weergegeven.

Eindproduct 1: Bezoekerscentrum

Eindproduct 2: Ruimtelijke ordening

De Conclusie:
Leuk en leerzaam. Zo zou ik de samenwerking met de studenten willen samenvatten. Maar blijft het daarbij? Wat ons betreft niet. Wij blijven ons inzetten om actief samen te werken met zowel opleidingen als met andere bedrijven en instellingen. Wat ons betreft zit er richting CMD nog wel een nieuwe samenwerking in. Daarnaast blijven wij ook buiten deze activiteiten om onszelf ontwikkelen op de gebieden waar we goed in zijn. Namelijk de wereld van morgen visualiseren voor onze klanten, om te zorgen dat ze hun verhaal zo eerlijk en realistisch mogelijk kunnen vertellen.
Zei ik net niet al dat ik het een leuke en leerzame ervaring vond? Ik denk dat dat voor de studenten ook gold. Op een willekeurige woensdag in januari vond ik een aan mij geadresseerde enveloppe op kantoor, met onderstaande kaartje als inhoudt. Erg leuk en attent. Mijn dag begon die dag goed.

Wil je ook met The Imagineers samenwerken? Neem dan contact met ons op!