We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Maak een afspraak met Tedde

of mail | bel
tedde@theimagineers.com
06 – 83 23 40 78

Verbinding A8-A9

In het digitale Gebiedsparticipatie Platform van Provincie Noord-Holland maakten we de complexe informatie rondom het Landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9 inzichtelijk.

Bij het opstellen van het Landschapsplan stond de Stelling van Amsterdam centraal. Dit is een monumentale verdedigingsring van 42 forten, vier batterijen en een aantal dijken en sluizen. Hierdoor zijn er voor de Verbinding van A8-A9 andere ontwerpkeuzes gemaakt: het ontwerp is gericht op zo min mogelijk aantasting van de Stelling van Amsterdam, met als doel een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is. In het Landschapsplan zijn veertig mogelijk maatregelen opgenomen voor het herstel en de versterking van de Stelling van Amsterdam. Bij het opstellen van de regelingen is er rekening gehouden met de inpassing van de Verbinding A8-A9. 

De uitdaging van Provincie Noord-Holland was om de complexe informatie rondom het Landschapsplan te delen met de betrokkenen. De provincie vroeg ons om dit ingewikkelde verhaal op begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken voor de diverse stakeholders. De mogelijke maatregelen en ontwerpkeuzes maakten we middels onze digitale Gebiedsparticipatie Platform inzichtelijk met behulp van realistische bolfoto’s en informatiepunten.

We realiseerden het digitale Gebiedsparticipatie Platform medio december 2021. Zodra de bijdrage van het platform inzichtelijk is, zullen we dit uiteraard delen. 

Link naar de omgeving:

Afronding Landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9