We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

RES Stakeholders

De Regionale Energiestrategie (RES) lijkt vaak een achtbaan en Nederland dus een pretpark. We pionieren in hoog tempo en vliegen alle kanten op, zoekend naar de beste oplossingen om de afspraken in het klimaatakkoord te halen. De taak is groot en de urgentie hoog.

In dat pretpark hebben we gelukkig ook veel plezier. Onder hoge tijdsdruk is de (voorlopige) concept RES tot stand gekomen. Stakeholders zijn hierin zo goed mogelijk meegenomen. Ruimtelijk ontwerp is zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Brainstormen transformeerde naar reken- en tekensessies. De politiek is geactiveerd en neemt haar verantwoordelijkheid. Erg boeiend wat de kick-off van de RES afgelopen 2 jaar heeft opgeleverd. We zijn trots op het feit dat de eerste stappen nu zijn gezet.

Van elite naar brede samenleving m.b.t. RES

Natuurlijk dringt de tijd om de doelstellingen voor 2030 te halen. Natuurlijk moeten er snel vergunningen geregeld zijn (al in 2025). Over Morgen vloeit over van passie voor snelheid en zichtbaar resultaat. Toch lijkt het ons verstandig om even pas op de plaats te maken. Om de verduurzaming van de leefomgeving, waaronder de RES, te laten slagen is verbreding naar de samenleving nodig. Van offline inloopavonden naar online participatie. Een opmars naar besluitvorming over de RES 1.0 uiterlijk 1 juli 2021 op basis van een breed draagvlak. Mag boer Frans ook iets van de RES vinden? Natuurlijk. Dat moet zelfs, het is tenslotte zijn achtertuin of bedrijfsgrond. Het is onze gezamenlijke planeet.

Over Morgen en The Imagineers slaan de handen ineen voor de RES

Zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun mening te geven over de plekken waarop in Nederland duurzame energiebronnen komen is belangrijk. Maar het is ook ingewikkeld. Daarom hebben Over Morgen en The Imagineers de handen ineen geslagen om in de RES 1.0 een boost te geven aan de participatie. The Imagineers biedt krachtige online tooling om online zoekgebieden of denkrichtingen op diverse abstractieniveaus inzichtelijk te maken en te bespreken. Deze tool, het Stakeholder Engagement Platform (SEP), zorgt ervoor dat betrokkenen genoeg kennis ontvangen om een gefundeerde mening te kunnen vormen. De overtuiging is dat we de brede samenleving een stem geven als ze zich uitgenodigd voelen en écht kunnen meedenken. Dat doen we met passende visualisaties en kaartmateriaal, waarop betrokkenen kunnen reageren en vragen over kunnen stellen. Over Morgen heeft ruime ervaring in ruimtelijk ontwerp, procesaanpak en participatie binnen de RES. Door deze handdruk bieden we een instrument voor participatie die doordacht is vanuit het lopende en nog te volgen RES proces. Wij gaan vanuit ons enthousiasme graag het gesprek aan met RES regio’s die ook benieuwd zijn naar wat boer Frans -en velen met hem- in gaat brengen.

Quote Over Morgen:

“Na de vele ruimte ateliers is een nieuwe, toegankelijke manier nodig van visualisaties in de RES. We zijn enthousiast over het platform van The Imagineers” Rijk van Voskuilen (Adviseur Over Morgen)

 

Contact

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met Tedde Langhout via 0683234078 of tedde@theimagineers.com

Nieuwsgierig naar het werk van Over Morgen? Neem een kijkje op de website.

 


Stakeholders mening RES