Wat zijn de grootste zorgen bij inwoners wanneer er een verandering plaats gaat vinden in de directe leefomgeving?

Wat zijn de grootste zorgen bij inwoners wanneer er een verandering plaats gaat vinden in de directe leefomgeving door bijvoorbeeld een infrastructurele wijziging?

1. Impact op levenskwaliteit
Bewoners kunnen bezorgd zijn over de impact van het project op hun levenskwaliteit, zoals geluidsoverlast, vermindering van privacy of vermindering van de waarde van hun eigendom.

2. Impact op de gezondheid
Bewoners kunnen bezorgd zijn over de impact van het project op hun gezondheid, zoals bijvoorbeeld lucht- of geluidsoverlast, of de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

3. Impact op de omgeving
Bewoners kunnen bezorgd zijn over de impact van het project op de natuur of het milieu, zoals verlies van biodiversiteit of vermindering van de waterkwaliteit.

4. Economische impact
Bewoners kunnen bezorgd zijn over de economische impact van het project, zoals de invloed op hun werkgelegenheid of de waarde van hun eigendom.

5. Gebrek aan transparantie en inspraak
Bewoners kunnen zich bovendien onveilig of in de steek gelaten voelen als zij niet geïnformeerd worden over de plannen of als zij geen inspraak hebben in het proces.

Hoe merk je dit?
Bewoners kunnen hun bezorgdheid uiten door middel van protesten, juridische uitdagingen of politieke druk.

Wat is dan het risico voor de projectontwikkelaar?
Dit kan leiden tot bijvoorbeeld:
1. Vertraging
2. Kostenoverschrijding
3. Een slechte reputatie
4. Stopzetting van een project.

Wil je dit voorkomen?
Dan is het belangrijk om proactief te zijn in het communiceren met de bewoners en hen hierbij te betrekken bij het proces.
Door transparantie, communicatie en inclusie van de bewoners in het proces kan de acceptatie van het project vergroot worden en hierdoor kan er weerstand van bewoners verminderd worden.

Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem contact op met onze adviseurs Tedde Langhout,  Ronald de Vries of Ernest Dik