We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Dijkversterking Beesel en Heel

Dijkversterkingen Heel en Beesel zijn twee van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap die in 2030 afgerond moeten zijn.

In opdracht van de combinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. mochten wij van The Imagineers Holland een Gebiedsparticipatie platform voor de dijkversterking bij Beesel en Heel inrichten. Per gemeente zijn een aantal kenmerkende locaties opgenomen met een bolfoto zoals het nu is (vòòr de dijkversterking) en een visualisatie van dezelfde locatie na de realisatie van de dijkversterking. Om de bewoners een beeld te geven hoe het er straks, na de werkzaamheden, uit komt te zien.

Het Gebiedsparticipatieplatform met de visualisaties zijn hier te bekijken: https://lnkd.in/eQ9fX4u4

Voor beide plangebieden is als uitgangspunt genomen dat de landschappelijke ingrepen de cultuurhis­torische, recreatieve en ecologische waarden zoveel mogelijk behouden, en versterken waar dit kan. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van gebiedseigen landschapselementen/-vormen en inheemse boomsoorten.

Benieuwd naar onze werkwijze en mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.