We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Denk mee over zon en wind Soest

Online platform voor gemeente Soest om participatie met burgers te bevorderen.

In samenwerking met LOS stadomland en Over Morgen zijn we in coronatijd aan de slag gegaan met online tools om in gesprek te gaan met bewoners en stakeholders. Voor het uitnodigingskader voor grootschalige energieopwekking in de gemeente Soest hebben we daar een nieuwe tool aan toegevoegd. Ieder heeft daarin zijn eigen expertise en rol in het proces en samen zijn we tot dit mooie resultaat gekomen. We hebben samen met LOS stadomland en Over Morgen een online platform gemaakt waar bewoners locaties kunnen tekenen en argumenten kunnen aandragen voor kansen en bedreigingen van zonnevelden en windturbines.

Het platform bestond uit drie delen. Allereerst kon er gereageerd worden op de opbrengsten van de workshops die eerder plaats hebben gevonden. Zo stelden we de vraag of bewoners het wel eens zijn met wat er eerder is ingebracht. In het tweede deel kunnen nieuwe locaties en argumenten worden ingebracht om aan te geven wat men belangrijk vindt bij de keuze voor zonnevelden en windturbines. In de laatste stap konden bewoners hun mening geven over hoe ze kijken naar een mix van zonne-energie en windenergie.

In de onderstaande afbeeldingen kunt u een impressie krijgen van de kaart gestuurde bevraging.