We vertellen je graag meer over deze samenwerking.

Informatiebijeenkomst Windpark Goyerbrug

Tijdens informatiebijeenkomsten laten wij bezoekers precies zien hoe het beoogde plan er uit komt te zien. Vanuit hun straat, bijvoorbeeld. Of vanuit de lucht, zodat ze een beeld bij de slagschaduw kunnen krijgen. Of we meten de afstand vanuit hun huis naar de dichtstbijzijnde geplande turbine.

Hiervoor gebruiken wij onze Windplanner webapplicatie, waarbij we online het plan van alle kanten kunnen bekijken. In een 3D wereld, of in panoramafoto’s zoals Street View. Zo krijgen alle betrokkenen een realistisch en herkenbaar beeld van het plan.

Wij ondersteunen regelmatisch bewoner bijeenkomsten, als neutrale deskundige partij. Wij zijn niet voor, wij zijn niet tegen, wij laten alleen exact zien wat de visuele impact van het plan is op de leefomgeving.  Dat is voor de initiatiefnemer fijn, omdat deze zo ‘de handen vrij’ heeft om in gesprek te gaan met omwonenden. En voor omwonenden fijn, omdat zij een een helder beeld krijgen van hoe het plan er in werkelijkheid uit gaat komen te zien.