Synnovem en The Imagineers gaan samen aan de slag om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken

Samen met gemeenten, ondernemers, parkmanagement en bewoners. Maken we op basis van een integrale aanpak inzichtelijk en begrijpelijk, hoe bedrijventerreinen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Door samen met ondernemers aan de slag te gaan, jagen we hierdoor nieuwe ontwikkelingen aan. Om hierdoor uiteindelijk op weg te gaan naar de nieuwe economie.

Synnovem gaat hiervoor samen met de experts de analyses uitvoeren, informeert en adviseert alle betrokkenen en begeleidt het project van A tot Z. The Imagineers Holland maakt grote hoeveelheden data inzichtelijk en begrijpelijk met behulp van haar online participatieplatform. Hierdoor ontstaat een Digital Twin van het bedrijventerrein. Waar eenvoudig en langdurig samengewerkt kan worden door alle stakeholders. Middels door de plattegronden. En daarnaast op basis van 360 graden foto’s, wordt de huidige en toekomstige situatie met behulp van 3D en VR helder in beeld gebracht.

Voorbeeld: een bedrijventerrein wil gaan verduurzamen. Wij zorgen ervoor dat alle energiestromen inzichtelijk worden gemaakt, analyseren deze informatie. Hiermee zorgen we ervoor dat er een gedragen plan komt waarbinnen iedereen met elkaar gaat samenwerken. Dit kan op basis van bijvoorbeeld beschikbare restwarmte, i.c.m. centraal opgewekte wind- of zonne energie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en/of wilt u meer weten over de kracht van samenwerking rondom verduurzaming, neem dan contact op met Ronald de Vries of bel ons.